Înregistrarea dvs. a avut succes!
Verificați e-mailul pentru a continua

O scrisoare cu resetarea parolei a fost expediata pe e-mail:

Verificați emailul și accesati linkul pentru a recupera contul

Termeni și condiții

ACORD DE UTILIZARE

Prezentul acord reglementează raporturile juridice dintre compania «INTERNET-DMS» S.R.L. (IDNO 1005600052331), numită în continuare „COMPANIE”, și Utilizatorul site-ului www.tabak.md în timpul utilizării site-ului specificat.

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

 

1.1. Termeni și definiții:

Site — serie de pagini web interconectate logic, disponibile pe Internet sub numele de domeniu www.tabak.md.

Utilizatorul site-ului (utilizator) — orice agent economic (întreprindere, întreprinzător individual), care, în conformitate cu alin. 2 art. 21 din Legea Republicii Moldova privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 este producător, importator și/sau vânzător de tutun, de produse din tutun, de produse conexe, de dispozitive și de accesorii pentru utilizarea, reîncărcare sau încălzirea acestora, sau reprezentantul acestuia care a împlinit vârsta de 18 ani, care a vizitat site-ul și/sau a trecut procedura de înregistrare pe Site-ul;

Date cu caracter personal — orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Conținut — informații publicate pe site-ul web, care pot fi vizualizate sau accesate cu ajutorul echipamentelor electronice.

Cont — secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Utilizatorului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Utilizator și istoricul său pe site (cum ar fi, dar fără a se limita la comenzi, garanții, liste de cumpărături etc.).

Comandă — un document electronic prin care Utilizatorul site-ului web transmite Companiei, prin intermediul site-ului web, intenția de a comanda livrarea mărfurilor din magazin și prin care se realizează comunicarea între Companie și Utilizator.

Magazin — magazinul care aparține Companiei (și care nu are nici o legătură cu categoria “magazine online”).

Livrare — serviciu prestat de către Companie Utilizatorului site-ului, constând în livrarea mărfurilor cumpărate din Magazin.

Subiectul datelor cu caracter personal — orice persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal — orice operațiune sau set de operațiuni efectuate în legătură cu datele cu caracter personal, folosind mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, salvarea, restaurarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, disiminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Sistem de evidență a datelor cu caracter personal — orice set structurat de date cu caracter personal, disponibile în conformitate cu anumite criterii, indiferent dacă sunt centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

Fișier cookie (cookie) — un mic fragment de date (fișier text), care este transferat de serverul Companiei către browserul Utilizatorului site-ului și stocat pe dispozitivul Utilizatorului (tabletă, computer etc.).

1.2. Site-ul este destinat exclusiv pentru utilizarea de către agenții economici (în persoana reprezentanților acestora-persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani), care, în conformitate cu alin. 2 art. 21 din Legea Republicii Moldova privind controlul tutunului nr. 278 din 14.12.2007 sunt producători, importatori și vânzători de tutun, de produse din tutun, de produse conexe, de dispozitive și accesorii pentru utilizarea, reîncărcare sau încălzire a acestora. Persoanelor care nu îndeplinesc cerințele specificate în prezentul punct le este interzis să viziteze site-ul și să vizualizeze conținutul acestuia.

1.3. Prezentul acord stabilește condițiile de utilizare a site-ului și condițiile de furnizare a serviciilor de livrare a mărfurilor, precum și drepturile și obligațiile părților, care reies din acest acord.

1.4. Completarea chestionarului și înregistrarea pe site pot fi efectuate de orice persoană care îndeplinește cerințele specificate în pct. 1.2. din prezentul acord.

1.5. Orice persoană care accesează site-ul este obligată să-și confirme vârsta în mod fiabil și pe proprie răspundere, apăsând butonul „Da, am peste 18 ani”, amplasat pe pagina de start a site-ului, precum și să se familiarizeze în prealabil cu textul prezentului Acord.

1.6. În cazul în care o persoană cu vârsta sub 18 ani a accesat conținutul site-ului în mod intenționat sau din greșeală, persoana este obligată să părăsească site-ul imediat. Controlul asupra respectării condițiilor prevăzute în prezentul punct este atribuit reprezentanților legali ai minorului și/sau angajatorului minorului.

1.7. Prin plasarea unei comenzi pe site, utilizatorul își exprimă acordul direct și explicit cu forma de comunicare (prin telefon sau e-mail), prin care operează Compania, și nu se poate referi ulterior la nici o circumstanță care restricționează posibilitatea de a utiliza această formă de comunicare.

1.8. Prezentul acord intră în vigoare din ziua în care Utilizatorul site-ului este familiarizat cu conținutul acestuia. Familiarizarea cu conținutul Acordului utilizatorului este considerată finalizată din momentul conectării la site.

1.9. Odată cu fiecare nouă vizită a site-ului, Utilizatorul trebuie să se familiarizeze cu textul actualizat al Acordului utilizatorului.

 

2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

 

2.1. Compania «INTERNET-DMS» S.R.L., înregistrată în registrul operatorilor de date cu caracter personal (www.registru.datepersonale.md), este autorizată de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal să prelucreze datele personale ale clienților săi, inclusiv ale Utilizatorilor site-ului.

2.2. Prin furnizarea voluntară de către Utilizator a datelor sale cu caracter personal Companiei (în formă verbală (personal sau prin telefon) sau prin înregistrarea în sistem prin intermediul interfeței web), acesta își exprimă consimțământul pentru colectarea și prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Companie în scopurile prevăzute în prezentul Acord al utilizatorului (nu este necesară încheierea unui acord separat).

2.3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în cadrul sistemului de evidență a datelor cu caracter personal (baza de date) a Companiei în următoarele scopuri:

• păstrarea evidenței utilizatorilor care au utilizat serviciile Companiei sau intenționează să le utilizeze;

• oferirea serviciilor de suport utilizatorilor site-ului;

• realizarea măsurilor necesare pentru încheierea contractelor de drept civil, pentru crearea unui cont de utilizator pe site sau plasarea unei comenzi;

• îndeplinirea altor obligații care decurg din raporturile juridice stabilite cu Utilizatorul site-ului.

2.4. Compania colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, data nașterii, adresa de domiciliu/reședință a utilizatorului și/sau adresa de livrare a mărfurilor, numărul de telefon, adresa de e-mail și alte date furnizate de Utilizator din proprie inițiativă.

2.5. Compania poate dezvălui datele cu caracter personal:

• persoanelor autorizate de Companie;

• subiectului datelor cu caracter personal (Utilizatorului site-ului) sau reprezentantul legal al acestuia;

• organelor de control, la cererea lor, autorităților judiciare și altor instituții autorizate prin lege să solicite informații;

• în funcție de circumstanțe, companiilor de colectare a datoriilor, avocaților;

• furnizorului de servicii IT care asigură funcționalitatea site-ului;

• serviciilor de curierat (exclusiv în scopul realizării comenzilor de livrare a mărfurilor);

• procesorului de plăți.

2.6. Compania va depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile confidențiale privind Utilizatorii site-ului și raporturile cu aceștia vor rămâne confidențiale. Informațiile transmise vor fi considerate confidențiale, vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost transmise și nu vor fi utilizate în alte scopuri fără consimțământul Utilizatorului, cu excepția celor prevăzute de legea aplicabilă și de prezentul acord.

FIȘIERELE COOKIE

2.7. Atunci când Utilizatorul accesează site-ul, Compania instalează pe dispozitivul Utilizatorului și prelucrează următoarele tipuri de cookie-uri: de sesiune și pentru token-ul CSRF. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până la încheierea sesiunii sau până la închiderea aplicației (browser-ului web).

2.8. La sfârșitul sesiunii, cookie-urile de sesiune sunt șterse automat.

2.9. Vă puteți revoca oricând consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor de către Companie.

2.10. Pentru a evita instalarea cookie-urilor, puteți configura browserul dvs., urmând instrucțiunile specifice pentru browserul pe care îl utilizați de pe următoarele resurse:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US

AVERTIZARE: Dezactivarea fișierelor cookie poate duce la funcționarea necorespunzătoare a site-ului web.

2.11. Orice persoană care accesează site-ul prin apăsarea butonului „Da, am peste 18 ani”, amplasat pe pagina de start a site-ului, își exprimă consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor de către Companie și acceptarea condițiilor prezentului Acord fără rezerve.

2.12. Majoritatea datelor despre fișierele cookie, plasarea și utilizarea lor permit Utilizatorului să se identifice, iar Compania le folosește pentru a avea o idee despre modul în care Utilizatorul utilizează Site-ul, colectând date statistice, care permit Companiei să asigure o înaltă calitate a site-ului și a serviciilor oferite Utilizatorului.

2.13. Utilizatorul site-ului web are dreptul de a-și revoca oricând consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor. Pentru a face acest lucru, Utilizatorul trebuie să șteargă în mod independent cookie-urile care au fost instalate pe dispozitivul său, ghidându-se după instrucțiunile relevante ale producătorului browserului pe care îl utilizează, așa cum este specificat în alineatul 2.10. din prezentul Acord.

 

3. PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE PE SITE

 

3.1. Utilizatorul care dorește să-și creeze propriul cont pe site trebuie să se înregistreze prin accesarea paginii respective de pe site-ul www.tabak.md (apăsând butonul „ÎNREGISTRARE”) și să introducă următoarele categorii de date:

• pentru întreprinderile: denumirea, un număr de telefon de contact, adresa de e-mail, parola, IDNO.

• pentru persoanele fizice care sunt reprezentanți ai agenților economici: nume, un număr de telefon de contact, adresa de e-mail, parola;

Se recomandă ca parola să fie compusă din cel puțin 8 caractere: litere din alfabetul latin, majuscule și minuscule, numere sau caractere speciale. Parola este confidențială și nu poate fi dezvăluită terților.

Înregistrarea este finalizată cu succes numai după completarea tuturor câmpurilor obligatorii.

3.2. La înregistrare, Utilizatorului i se atribuie un nume de utilizator (adresa de e-mail) și o parolă. Utilizatorul nu are dreptul să transmită numele de utilizator și parola către terți sau să utilizeze numele de utilizator și parolele terților. În cazul utilizării neautorizate a numelui de utilizator și a parolei Utilizatorului de către terți, Utilizatorul este obligat să notifice Compania despre acest lucru. Utilizatorul este pe deplin responsabil de securitatea numelui de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile care au fost efectuate pe site sub numele său de utilizator și cu parola sa.

3.3. Lista și caracteristicile mărfurilor postate pe site pot fi modificate și adaptate oricând, la discreția Companiei.

3.4. Informațiile (fotografii, informații text, informații audio/video) despre mărfurile pe care Compania le livrează din magazin au un caracter informativ, sunt destinate doar scopurilor de referință și nu reprezintă o ofertă pentru achiziționarea mărfurilor. Imaginile cu ambalajele produselor din tutun sunt oferite de producător în scop informativ, iar ambalajele produselor din tutun achiziționate de Utilizator direct în Magazin conțin toate informațiile necesare, conform cerințelor legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv informații despre riscurile pentru sănătate.

3.5. Înainte de a plasa o comandă cu livrarea mărfurilor din Magazin, Utilizatorul trebuie să-și acceseze contul, introducând adresa de e-mail folosită în timpul înregistrării și utilizând parola proprie pentru acces la cont.

3.6. Pentru a comanda livrarea mărfurilor, este nevoie să efectuați pașii următori:

• la apăsarea butonului „Comandă”, produsul dorit va fi adăugat în coș. Coșul este actualizat pe măsura adăugării produselor în el. În meniul coșului sunt specificate următoarele detalii: lista și prețul produselor adăugate, numărul de unități comandate. Faptul că produsele sunt adăugate în coș nu creează nicio obligație de livrare pentru Companie. Accesând meniul „Confirmare”, Utilizatorul înregistrează comanda pe site. După înregistrarea comenzii electronice, reprezentantul Companiei va contacta Utilizatorul prin telefon pentru a confirma comanda și pentru a comunica data și ora livrării, precum și alte informații necesare.

3.7. Înlocuirea, anularea mărfilor din comandă și anularea comenzii pot fi efectuate de către Utilizatorul site-ului în orice moment, dar înainte de a apăsa butonul „Comandă”.

3.8. În cazul problemelor de livrare, apărute din motive obiective (lipsa produselor în depozitul magazinului, defectarea vehiculului etc.), Compania își rezervă dreptul de a informa, cât mai curând posibil, Utilizatorul site-ului despre o modificare a termenului de livrare sau anularea comenzii. Compania nu poate fi trasă la răspundere în nici o măsură, pentru nici o daună.

3.9. Compania poate anula Comanda Utilizatorului după notificarea prealabilă adresată Cumpărătorului, fără obligații ulterioare ale unei părți față de cealaltă parte sau fără ca o parte să solicite compensarea daunelor în următoarele cazuri:

• date incomplete sau incorecte (adresă sau număr de telefon greșite, etc.) indicate de Utilizator pe site;

• depășirea termenului limită pentru acceptarea comenzilor, dacă este imposibil de luat legătura cu Clientul și acesta nu a fost găsit la adresa de livrare;

• persoana care primește mărfurile nu a atins vârsta de 18 ani, fapt care trebuie confirmat de Destinatar (reprezentantul său) prin prezentarea unui act de identitate, în conformitate cu articolul 25 din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului.

3.10. În toate situațiile descrise mai sus, Utilizatorul va fi notificat prin e-mail sau telefon.

3.11. După plasarea comenzii de către Utilizator, reprezentantul Companiei îl va contacta pentru a confirma ora și adresa de livrare a mărfurilor.

3.12. La primirea mărfurilor, Utilizatorul trebuie să se asigure că produsele livrate corespund așteptărilor sale cu privire la calitate și cantitate.

3.13. Utilizatorul are dreptul de a refuza să accepte mărfurile în următoarele cazuri:

• ambalajul produsului este serios deteriorat;

• mărfurile au fost livrate la o adresă greșită;

• produsul are defecte de fabricație;

• produsul nu corespunde conținutului specificat în timpul plasării comenzii;

• produsul are defecte de calitate;

3.14. Înlocuirea produselor este posibilă numai dacă produsul este în stoc.

3.15. Prețurile produselor indicate pe site au un caracter informativ. Prețurile sunt aplicabile în momentul în care clientul confirmă comanda. Dacă prețul produsului sau unele caracteristici ale acestuia au fost afișate incorect pe site, Compania își rezervă dreptul de a anula livrarea acestui produs și de a notifica Utilizatorul, cât mai curând posibil, despre această situație.4. CONDIȚIILE DE LIVRARE ȘI ACHITARE A MĂRFUILOR sunt publicate în link-ul: https://tabak.md/ro/page/livrare-si-achitare5. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI

 

5.1. Site-ul este proprietatea Companiei. Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la designul site-ului, logo-uri, imagini, simboluri comerciale, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site sunt proprietatea exclusivă a Companiei sau sunt folosite de către Companie în mod legal și sunt protejate prin drepturi, în conformitate cu legislația în vigoare.

5.2. Utilizatorii site-ului nu au voie să copieze, să distribuie, să publice, să transmită către terți, să schimbe și/sau să modifice și să utilizeze conținutul site-ului în alte scopuri.

5.3. Utilizarea proprietății intelectuale a Companiei este permisă numai în baza unui acord separat, în formă scrisă și în conformitate cu condițiile acestuia.

5.4. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise în mod expres de aceste Condiții sau de vreun acord asociat al utilizatorului, dacă există.

 

6. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

 

6.1. Compania nu poartă nici o răspundere pentru posibile pierderi/daune cauzate în urma utilizării necorespunzătoare a produselor livrate, utilizării lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate, precum și cauzate de incapacitatea clienților de a citi și urma instrucțiunile de utilizare care însoțesc produsele.

6.2. Compania nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit acesta sau e-mailurile trimise de către Companie nu conțin viruși sau alte componente PC potențial periculoase, precum și faptul că acestea nu conțin omisiuni, eșecuri, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmisie, deconectări sau alți factori similari.

6.3. În cazul în care Utilizatorul site-ului încalcă termenii prezentului Acord, acestuia îi poate fi blocat accesul la site.

6.4. Compania nu poartă nici o răspundere pentru nici o pierdere din partea Utilizatorului, dacă acestea sunt cauzate de nerespectarea condițiilor prezentului Acord și instrucțiunilor menționate pe site.

6.5. De asemenea, compania nu poartă nici o răspundere pentru daunele rezultate din nefuncționarea site-ului, precum și pentru daunele cauzate de imposibilitatea de a accesa anumite link-uri pe site.

6.6. Compania nu poartă nici o răspundere pentru nici un fel de daune pe care Utilizatorul sau orice terță parte le poate suferi ca urmare a îndeplinirii de către Companie a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului Acord, precum și pentru daunele rezultate din utilizarea produselor livrate.

6.7. Organul abilitat cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova este: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, situată pe adresa or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78, tel. (022) 74-14-64, E-mail: consumator@apc.gov.md, www.consumator.gov.md.

 

7. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

 

7.1. Conform prezentului Acord, raporturile dintre Utilizator și Companie sunt reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2. Toate litigiile sau disensiunile, apărute în timpul punerii în aplicare a prezentului Acord, vor fi soluționate cu condiția obligatorie de soluționare extrajudiciară. Termenul limită de răspuns la o pretenție, solicitare, apelație, reclamație este de 15 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

7.3. Dacă părțile nu sunt de acord cu soluționarea disensiunilor care au apărut, acestea vor fi soluționate exclusiv de instanța competentă a Republicii Moldova, în baza dreptului material și procesual din Republica Moldova. În pofida prevederilor de mai sus, utilizatorul este de acord că «INTERNET-DMS» S.R.L. are dreptul la căi de atac sub forma ordonanței judecătorești (sau căi de atac similare cu efect imediat) în instanța oricărui stat, la discreția sa.

7.4. Nefolosirea sau neaplicarea de către «INTERNET-DMS» S.R.L. a nici unui drept sau căi de atac prevăzute de prezentul Acord (sau deținute de Companie în virtutea legii aplicabile) nu înseamnă refuzul formal din partea Companiei al acestor drepturi, iar astfel de drepturi și căi de atac vor fi în continuare disponibile pentru Companie.

 

8. MODIFICAREA TERMENILOR

 

8.1. Utilizatorul este de acord cu faptul că Compania are dreptul să-i trimită orice fel de notificări, inclusiv notificări despre modificările regulilor de prestare a serviciilor, prin e-mail sau prin publicarea informațiilor pe site.

8.2. Utilizatorul este de acord cu faptul că Compania are dreptul să schimbe unilateral condițiile prezentului Acord, inclusiv regulile de prestare a serviciilor, prin publicarea modificărilor corespunzătoare pe site, iar în acest sens Utilizatorul se obligă să se familiarizeze cu prezentul Acord și cu regulile de prestare a serviciilor de fiecare dată când vizitează site-ul.

8.3. Utilizatorul înțelege și este de acord cu faptul că, dacă va utiliza Serviciile prestate în conformitate cu prezentul Acord după data modificărilor relevante ale acordului și/sau ale regulilor de utilizare a serviciilor, Compania va considera utilizarea Serviciilor de către Utilizator ca acceptare a tuturor modificărilor.